ÇEVRE POLİTİKAMIZ
PRESTİJ PANSİYON


Çevre, tüm canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Çevresel sorunları, insanların tutumlarından kaynaklanmaktadır. Buna bağlı olarak, insanların çevre konusunda doğru davranışlar sergilemesi, hassasiyet kazanabilmesi, bu doğrultuda eğitilmesi büyük önem taşmaktadır.

Prestij Konukevi Otel olarak, çevreyi koruyucu bir yaklaşım sergilemeye kendi işletmemizden başlayarak bu yönde yapılacak çalışmalara da katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Prestij Konukevi Otel olarak amacımız; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, gelecek nesiller, insanlık ve sürdürülebilir turizm hareketi için daha sağlıklı ve güvenli bir çevreyi sağlamaktır.

Faaliyetlerimizin ana eksenine yerleştirdiğimiz sürdürülebilir büyümenin sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir grup olarak, Hedeflerimiz; Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak çevresel etkileri kontrol altına tutmak ve bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek. Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek için çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlemek, gerçekleştirmek ve düzenli olarak gözden geçirme yolu ile bilincin tüm ürün üretim faaliyetini "Operasyonel İş Mükemmelliği" ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Gelecek kuşaklardan emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim edeceğimizi, Tesisin işletilmesi sırasında oluşan atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması konularında gerekli hassasiyeti göstereceğimizi, çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, mal ve hizmet aldığımız tedarikçileri çevre konusunda yönlendirmek ve çevre bilincinin geliştirmesi için çalışmak. Tesisin işletimi sırasında tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurarak yeşili koruyacağımızı çoğaltacağımızı, doğa ile uyumlu yaşayacağımızı, havayı, suyu ve doğal kaynakları koruyacağımızı, Çevre mevzuatı uyarınca tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, müşteri memnuniyeti ile çevresel performansımızı sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştireceğimizi. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlayacağımızı; İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturacağımızı, çevresel sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bilinçlendirerek katılımlarını sağlayacağımızı, sürdürülebilir yaşam ve turizm için yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakacağımızı, taahhüt etmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE TURİZM İÇİN YAŞANABİLİR BİR DÜNYAYI GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZI, TAAHHÜT ETMEKTEYİZ.

Konforun ve Rahatlığın Adresi Prestij Pansiyon

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aşağı Kayabaşı Mah. Öğretmen Okulu Cad.1. Sk. NİĞDE
Resepsiyon: +90 (388) 502 30 11
Yetkili: +90 (542) 261 33 44
Yetkili: +90 (553) 220 28 03
Copyright © AF/AC BİLİŞİM