ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI POLİTİKAMIZ
PRESTİJ PANSİYONPrestij Konukevi Otel, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul etmektedir. Prestij Konukevi Otel, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Prestij Konukevi Otel, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermektedir. Prestij Konukevi Otel, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanımaktadır. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlamaktadır.

Prestij Konukevi Otel, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı göstermektedir. Ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşr biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı göstermektedir. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir. Prestij Konukevi Otel, hiçbir çocuğun özel yaşantısına aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamayacağının, çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı olduğunun bilincindedir.

Prestij Konukevi Otel, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul etmektedir. Prestij Konukevi Otel, her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Prestij Konukevi Otel, farklı soya, dine ve dile dayalı bir azınlığa mensup olan misafir veya işletmemiz dışından her çocuğun, ait olduğu azınlıklık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamayacağını özümsemektedir. Prestij Konukevi Otel, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkını tanımaktadır. Çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanımakta ve özendirmekte ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik etmektedir.

Prestij Konukevi Otel, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul etmektedir. Prestij Konukevi Otel, çocukların uluslararası anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel nitelikler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.

Konforun ve Rahatlığın Adresi Prestij Pansiyon

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Aşağı Kayabaşı Mah. Öğretmen Okulu Cad.1. Sk. NİĞDE
Resepsiyon: +90 (388) 502 30 11
Yetkili: +90 (542) 261 33 44
Yetkili: +90 (553) 220 28 03
Copyright © AF/AC BİLİŞİM